Öffentlich bestellte Dolmetscherin und Übersetzerin für die albanische Sprache

Für sämtliche behördliche, gerichtliche, notarielle, geschäftliche und private Zwecke biete ich Ihnen gern Dolmetsch- und Übersetzungungsleistungen in der Sprachkombination Albanisch-Deutsch/Deutsch-Albanisch .

Meine Qualifikationen und meine umfangreiche Erfahrung gewährleisten Ihnen sehr professionelle, qualitative und zuverlässige Leistungen.

 

Përkthyese e autorizuar dhe e betuar

Mirësevini! Me kënaqësi ju ofroj përkthime me gojë dhe shkrim nga shqipja në gjermanisht dhe anasjelltas, qoftë për qëllime private apo biznesi, qoftë për nevoja të paraqitjes nëpër zyra apo autoritete të caktuara.

Nëse doni përkthime profesionale dhe cilësore, atëherë keni gjetur adresën e duhur. Falë kualifikimeve dhe përvojës së gjerë në këtë fushë, mund t'ju garantoj shërbime të shpejta dhe të besueshme.